Kamis, 07 April 2011

Kumpulan Da'wah Untuk Anak-anak

Rukun Islam
Assalammualllaikum WR.WBPuji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Robbun Gofur shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW
Amma ba’du.

Pada hari kenaikan kelas ini saya akan saya akan menyampaikan Rukun Islam
Rukun Isam ada Lima

1.    Syahadat
2.    Sholat
3.    Puasa
4.    Zakat
5.    Naik HajiDemikianlah dari saya.
Wasalamualaikum wr.wb

Rukun Iman
Assalammualllaikum WR.WB
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Robbun Gofur shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW
Amma ba’du.

Pada hari kenaikan kelas ini saya akan saya akan menyampaikan Rukun Iman Ada 6

1.    Iman Kepada Allah
2.    Iman Kepada Malaikat Allah
3.    Iman Kepada Kitab-kitab Allah
4.    Iman Kepada Rosul-rosul Allah
5.    Iman Kepada Hari Kiamat
6.    Iman Kepada Kodho dan khodar.Hanya itu yang dapat saya sampaikan

Wasalamualaikum wr. Wb


Assalammualllaikum WR.WB
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Robbun Gofur shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW
Amma ba’du.
Para hadirin dan sobat\sobat yang saya hormati
Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 20 Asma Allah

Bismillaah hirrohman nirohim

ALLAHU, AR-ROHMANU, AR-ROHIMU,
AL-MALIKU, AL-KUDUS, AS-SALAMU,
AL-MU’MINU, AL-MUHAIMINU, AL-AZIZU
AL-JABAR, AL-MUTAKABIRU, AL-KHOLIKU,
AL-BARI’U, AL-MUSAWIRU, AL-GOFFAR,
AL-KOHARU, AL-WAHABU, AR-ROZAKU,
AL-FATAHU, AL-ALIMU.

Hanya itu yang dapat saya sampaikan.

Wasalamualaikum wr. Wb


Assalammualllaikum WR.WB


Alhamdllilah hirobil alamin Asalatu wasalamu ala Muhammad. Waala alihi wa’ashabihi ajma’in
Ama ba’du.

Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada hari kenaikan kelas ini saya akan memebawa tema yaitu.


KEAJAIBAN DO’A

Teman-teman kalau kita akan melakukan apapun kita harus membaca do’a karena kalau kita berdo’a dengan ikhlas. Do’a kita kan dikabulkan oleh Allah swt.
“ Maka kita harus sering berdo’a ”
Hanya itu yang dapat saya sampaikan.


Wasalamualaikum wr. Wb

Assalammualllaikum WR.WB

Hamdan wa sukru lilah, Amaa ba’du.


Para hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai pada hari kenaikan kelas ini saya akan membahas tetang shalat
Shalat itu…… Hadirin ada lima.

1.    Shalat Subuh
2.    Shalat Duhur
3.    Shalat Ashar
4.    Shalat Maghrib
5.    Shalat Isya

Itu adalah lima waktu shalat pardu, teman –teman harus rajin shalat yah…. Karma shalat itu adalah tiangnya agama yaitu agama islam.
Kalau tidak mengerjakan shalat itu mah bukan orang islam dong…
hanya itu yang dapat saya sampaikan.Wasalamualaikum wr. Wb

 


Assalammualllaikum WR.WB


Alhamdulilahil hanan dil jalali wal ihsan Allahuma soli ala saidina Muhammad Waalla Alihi wasohbihi ajma’in.
Am’ma Ba’du.

Para Hadirin kaum muslimin pada kesempatan ini saya akan membawakan tema.

IMAN KEPADA ALLAH

Iman Kepada Allah artinya Percaya sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan, mengatur, memelihara, dan menjamin ketentraman alam semesta termasuk kehidupan manusia. Jadi kita harus beriman kepada Allah.
       Hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.


Wasalamualaikum wr. Wb
 
Assalammualllaikum WR.WB

Alhamdulilah hiladi Jaala sholata ibadin Alahuma sholi wasalam Ala Saidina Muhammadiwaalla alihi wa ashabihi ila yaumiddin.

Am’ma Ba’du.Para hadirin dan teman-teman yang saya hormati pada hari ini saya akan membawakan tema :BERIMAN KEPADA MALAIKAT ALLAHMalaikat adalah mahluk Allah yang diciptakan dari Nuur apakah teman-teman tau apa artinya Nuur? Artinya nur adalah cahaya.

       Malaikat memepunyai tugas dari Allah Seperti menurunkan Hujan, Mencabut nyawa, dan Lain-lain.

Malaikat termasuk mahluk gaib, yang wajib diketahui ada 10 Malaikat.

Sekian dari saya

Wabil taufiq wal hidayah wasalamu alaikum wr.wb 


Assalammualllaikum WR.WB

Alhamdulilah hiladi alama bil kolam alamal insana ma lam ya lam.
Am’ma Ba’du.

Para hadirin kaum musliman Rahima Kumulloh hari ini saya akan membahas tentang :

BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

Kitab adalah panduan hidup yang telah diwahyukan Allah kepada rosullnya. Kitab yang wajib di imani ada 4

1.    Jabur
2.    Tauret
3.    Injil
4.    Al-Qur’an

Itu adalah kitab suci yang telah diturunkan ke dunia ini

Hantya itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan
Wasalamu alaikaum wr.wb


Assalammualllaikum WR.WBAlhamdulilahiladi kholakol insana min tin,

Am’ma ba’du.Para hadirin dan teman-teman yang saya hormati pad hari kenaikan kelas ini saya akan memebawakan tema :IMAN KEPADA RASUL ALLAHRasul artiya Utusan,

Mereka adalah manusia pilihan yang berahlak mulia.

       Mereka mendapat wahyu dan memiliki sipat Siddik, amanah, tablig dan fatonah. Rosul yang wajib diketahui ada 25 rosul dari nabi Adam as sampai Nabi Muhammad SAW.

Hanya itu yang dapat saya sampaikan,

Wabil taufiq wal hidayah

Wasalamu alaikum wr.wb

Assalammualllaikum WR.WBAlhamdulilah hiladi Jaala sholata ibadin Alahuma sholi wasalam Ala Saidina Muhammadiwaalla alihi wa ashabihi ila yaumiddin.

Am’ma Ba’du.Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema :

SedekahTeman-teman ibadah tidak hanya sholat saja bersedekah juga ibadah, maka kita harus belajar bersedekah bersedekah itu memberi kepada orang lain yang membutuhkan seperti memberi Uang, pakaian, makanan, dan lain-lain.

Hanya itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan.Wabil taufiq wal hidayah

Wasalamu alaikum wr.wb 
Assalammualllaikum WR.WB

Alhamdulilahiladi kholakol insana min tin,
Alahuma soli ala saidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi wasalam.
Am’ma ba’du.

Yang terhormat hadirin sekalian pada kesempatan ini saya membahas tentang.
CIRI-CIRI ANAK SOLEH

Ciri-ciri anak soleh itu adalah :

1.   Raji mengaji dan sekolah
2.   Rajin Sholat
3.   Berbakti kepada orang tua
4.   Taat pada perintah Allah dan menjauhi laranganya.
Dan lain-lain.


Hanya itu yang dapat saya sampaikan,

Wabil taufiq wal hidayah
Wasalamu alaikum wr.wb


Assalammualllaikum WR.WB

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah saw,
Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi kita Muhammad Saw.
Am’ma Ba’du.

Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yaitu
JUJUR
Kejujuran adalah prilaku yang Lurus dan benar, anak yang jujur selalu disukai teman-teman dan disayangi orangtua, anak yang jujur tidak berkata bohong
, anak yang jujur selalu berkata benar.
 Anak yang jujur adalah masa depan bangsa.
Kalau tidak ada lagi anak yang jujur bangsa ini akan hancur. Makanya kita harus menjadi anak yang selalu jujur.


Hanya itu yang dapat saya sampaikan,

Wabil taufiq wal hidayah
Wasalamu alaikum wr.wb


Assalammualllaikum WR.WB

Alhamdllilah hirobil alamin Asalatu wasalamu ala Asrofil Anbiyai wal mursalin. Waala alihi wa’ashabihi ajma’in
Ama ba’du.

Para hadirin dan teman-teman yang saya hormati pada hari kenaikan kelas ini saya akan menyampaikan tentang
Adab Membaca Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam didalamnya terkandung ajaran suci yang menjadi pediman seluruh umat islam dijagat raya ini. Kalau kita akan membaca
Al-Qur’an kita harus berwudhu dulu, pakaian kita harus bersih dan sopan, peganglah Al-Qur’an dengan hormat mulailah dengan membaca “Ta’auz” kemudian bacalah
Al-Qur’an dan di akhiri dengan membaca
“Sadaqolohul Adzim” itulah adab cara membaca
 Al-Qur’an

Hanya itu yang dapat saya sampaikan,

Wabil taufiq wal hidayah
Wasalamu alaikum wr.wb

Tidak ada komentar:

Posting Komentar